Contact

Do you have any questions? Write to us or call!

Offer

Send a message

10 + 4 =

Contacts

President of the Board

dr inż. Szczepan Szumowski


Secretary

Phone number  00 48 87 428 25 51
Fax number 00 48 87 428 15 81

V-c President of the Board

Maria Kindrasz

email: 
maria.kindrasz@osm-gizycko.com.pl

tel. 00 48 87 428 15 31
tel. 00 48 87 429 57 57
fax. 00 48 87 429 57 12

Member of the Board

Head of transport
Tadeusz Giczewski
tel. 00 48 87 429 57 22

Administration

tel. 00 48 87 429 57 00

Head of Trade and Marketing Department

Maria Kindrasz
tel. 00 48 87 428 15 31

Deputy Head of Trade and Marketing Department

Bożena Gasińska
tel. 00 48 87 429 57 58 or 59
fax. 00 48 87 429 57 12

Trade Department

Sales Department (Poland)

tel. (87) 429 57 18

Export Department

Aneta Wilczewska
tel. 00 48 87 429 57 30
mail: export@osm-gizycko.com.pl

Tomasz Bobek
tel. (87) 429 57 49
Logistic Department

Krzysztof Kindrasz
tel. (87) 429 57 56
fax (87) 429 57 14
e-mail:  
krzysztof.kindrasz@osm-gizycko.com.pl

Milk collection Department

tel. (087) 429 57 06

Quality Control Laboratory

Laboratory manager

tel. (87) 429 57 50 

Laboratory

tel. (087) 429 57 39

Production (Managers)

tel. (87) 429 57 55

tel. 603 400 544 

Address

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Białostocka 25


e-mail: osm@osm-gizycko.com.pl
www.osm-gizycko.com.pl